วิธีการออกจากโปรโมชั่น SBFPLAY99

วิธีการออกจากโปรโมชั่น SBFPLAY99

SBFPLAY99วิธีการออกจากโปรโมชั่น
1.เลือกศูนย์สมาชิก
2.เลือกโปรโมชั่น
3.เลือกออกจากโปรโมชั่น
4.กรอกรหัสยืนยัน ▶ แล้วกดยืนยัน
5.ออกโปรโมชั่นสำเร็จ