โอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ ต้องทำยังไงบ้าง2021?!

เมื่อรถมอเตอร์ไซค์มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของขึ้น สิ่งที่ต้องทำคือการโอนรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้เจ้าของรถคนใหม่ล่าสุด ได้มีกรรมสิทธิ์แบบ 100% ในรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น จึงเกิดคำถามเกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ เช่น โอนรถมอเตอร์ไซค์ กี่บาท ใช้เวลากี่วัน กี่วันได้เล่ม ที่ไหนได้บ้าง ฯลฯ ดังนั้น เงินติดล้อจึงเล็งเห็นว่า การรวบรวมคำถามเหล่านี้มาไว้ในที่เดียว จะเป็นประโยชน์กับคนที่ค้นหาแน่นอนครับ!

โอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ คืออะไร

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ คือ การโอนกรรมสิทธิ์ในรถมอเตอร์ไซค์ให้กับเจ้าของคนใหม่ เกิดขึ้นในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ลองคิดดูว่า ถ้าขายรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว แต่ยังไม่โอนชื่อ และมอเตอร์ไซค์คันนั้น ถูกนำไปทำในสิ่งที่มีคดีความ คนที่อาจจะต้องรับผิดชอบคือเจ้าของคนเก่า

หรือในกรณีที่ต้องโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นมรดกตกทอดจากผู้ที่ตายไปแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เป็นคนใหม่ เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ได้อย่างไม่มีปัญหา


การโอนรถมอเตอร์ไซค์ มีกี่แบบ อะไรบ้าง

โดยกระบวนการโอนรถมอเตอร์ไซค์ มีด้วยกัน 2 แบบคือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ตามขั้นตอนที่ต้องเข้าไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก กับ การโอนลอย รถมอเตอร์ไซค์ ที่ผู้ขายต้องดำเนินการเองทุกอย่าง ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ซื้อด้วยการเซ็นชื่อทุกฉบับ  ซึ่งวิธีโอนลอยเป็นวิธีที่นิยม แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน

เอกสารโอนรถ โอนลอย ต้องมีดังนี้

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชนของคนเก่า และคนใหม่
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แบบฟอร์มการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาทุกฉบับ

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ กับขนส่งทางบก ต้องมีดังนี้

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับมรดกตกทอด ต้องมีดังนี้

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
 • เอกสารคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมตัวจริงและสำเนา

ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า เอกสารโอนรถ โอนลอยรถมอเตอร์ไซต์ ไม่ต่างอะไรกับโอนรถยนต์เลยนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่รถมอเตอร์ไซค์ต้องทำก่อนเริ่มโอนรถคือ ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ แล้วค่อยกรอกแบบฟอร์ม และยืนเรื่อง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ > แบบฟอร์มคำขอ กรมขนส่งทางบก

โอนรถมอเตอร์ไซค์

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไหนได้บ้าง?

สถานที่โอนรถมอเตอร์ไซค์ สามารถดำเนินการได้ที่ สำนักงานขนส่งในกรุงเทพ 5 แห่ง หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัด ครับ

โอนรถมอเตอร์ไซค์ เสียเงินกี่บาท?

นอกจากจะเตรียมเอกสารการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้พร้อมแล้ว ก็ต้องเตรียมเงินด้วย  ซึ่งการโอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกัน กับ โอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัดทั้ง 2 แบบเสียเงินไม่เหมือนกันครับโอนรถมอเตอร์ไซค์ จังหวัดเดียวกัน ต้องจ่ายเท่าไหร่

 • ค่าอาการแสตมป์ 10 บาท เพื่อได้บัตรคิว
 • ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 280 บาท (ซึ่งเป็นราคาประมาณ เงินสุทธิอยู่ที่เจ้าหน้าที่ประเมินอีกครั้งหนึ่ง)

ค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท อาจมีบวกหรือลบที่หน้างานครับโอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด เสียเงินกี่บาท ต้องจ่ายเท่าไหร่

 • ค่าคำขอการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
 • ค่าอาการแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์ 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประมาณ  1,000 บาท อาจมีบวกหรือลบที่หน้างานครับ

how many days can i get the book

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ใช้เวลานานไหม กี่วันเสร็จ?

โอนรถมอเตอร์ไซค์ จังหวัดเดียวกัน กี่วันได้เล่ม


สำหรับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกัน จากการสืบค้นข้อมูลจากผู้ใช้จริงที่เขียนรีวิวก็ดี หรือการสอบถามกับคนที่เคยโอนรถมอเตอร์ไซค์จริงๆ ให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าอย่างไวที่สุดคือ 2-3 ชั่วโมง แต่อย่างช้าที่สุดคือ 1 วันครับ ยิ่งถ้าเตรียมเอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้ครบ ทุกอย่างก็จะไวขึ้น!

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด กี่วันได้เล่ม


การโอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด สามารถใช้ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เดิมได้นะครับ เพียงแจ้งกับกรมการขนส่งว่าจะใช้เลขทะเบียนเดิม เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งก็จะให้กรอกเอกสารที่เกี่ยวกับการแสดงหลักฐานว่า มีความประสงค์จะใช้รถทะเบียนนี้ในเขตนั้นๆ ครับ ซึ่งระยะเวลาคือ

 • ระยะเวลาดำเนินเรื่องโดยประมาณอยู่ที่ 3 วัน
 • รับป้ายทะเบียนใหม่อาจได้เลย หรือรอ  15 วันทำการ

ระยะเวลาอยู่ราวๆ 2 อาทิตย์ครับ

ทั้งนี้ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ แบบโอนลอย กับโอนรถกับกรมการขนส่ง ก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันครับ สำหรับการโอนรถกับกรมการขนส่งข้อเสียคือต้องทำเรื่องนาน หลายขั้นตอน และเวลาทำเรื่องก็ต้องมีทั้งผู้โอนให้กับผู้รับโอนคู่กันตลอดการดำเนินงาน ทำให้หลายคนเลือกใช้วิธีโอนรถมอเตอร์ไซค์ แบบโอนลอย

ซึ่งการโอนรถมอเตอร์ไซค์แบบโอนลอย มีข้อดีคือ “ไว” เซ็นสำเนาถูกต้องมอบอำนาจให้กันได้เลย แต่ข้อเสียคือ ผู้ซื้อรถไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารถนั้นได้โจรกรรมรถยนต์มาหรือไม่ ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการรับของโจรนะครับ ควรตรวจสอบให้ดี ดังนั้น อยู่ที่ว่าคุณจะรับความเสี่ยงแบบใดได้มากกว่ากัน

SBFPLAY99ทางเข้า

สล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

SBFPLAY99ทางเข้า

สรุป

นี่คือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ กี่บาท ที่ไหนดี กี่วันได้เล่ม ฯลฯ เมื่อทำการโอนรถมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อเจ้าของปัจจุบันแล้ว ก็สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสบายใจเลยครับ เช่น ซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ เงินติดล้อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ!

ตอบกลับ